Palkittu Oy Rakennuspartio

Oy Rakennuspartio on vuosien varrella saavuttanut lukuisia yhteiskunnallisia tunnustuksia.

95-vuotiaalle Veli O. Klamille kauppakamarin ansioristi

Linkki sivuille.

Puupalkinto 2021

Vuoden 2017 Betonirakenteena palkittu Kruunuvuorenrannan Koonta-Asema

Vuoden 2017 Betonirakenne palkitsemistilaisuus

Oppisopimustyönantaja 2015

Kunniakirja 2015Click here to add your own text

Click here to add your own text

Lahti – kymen piirin työturvallisuuskilpailu 2013

Kunniakirja 2013

Vuoden betonirakenne 2010

Vuoden 2010 Betonirakenne palkinto

Vuoden 2010 Betonirakenne palkinto

Vuoden 2010 Betonirakenteena palkittu Pyhän Laurin Kappeli

Vuoden 2010 Betonirakenteena palkittu Pyhän Laurin Kappeli

Vuoden 2010 Betonirakenne palkitsemistilaisuus

Vuoden 2010 Betonirakenne palkitsemistilaisuus

Maakunnallinen yrittäjäpalkinto 2009

Perusteluissa todettiin seuraavaa: Kymen Yrittäjät ry:n hallitus pitää ansiokkaana yrityksen pitkäjänteistä toimintaa ja erikoisosaamista. Perustamisestaan lähtien Rakennuspartio on suuntautunut erityisesti korjausrakentamiseen ja onkin tänä päivänä alan vahva erikoisosaaja. Lisäksi yritys on yhteiskuntavastuullinen alueen kehittäjä ja työllistäjä.

perustelut PDF-muodossa

Vuoden yrittäjä

Oy Rakennuspartiolle maakunnallinen yrittäjäpalkinto 2009 kuva 2

Tom (vas.), Juha sekä Veli O. Klami palkinnon ja kunniakirjan kera. Kuva: Jorma Haapamäki

Oy Rakennuspartiolle maakunnallinen yrittäjäpalkinto 2009 kuva 1

Oy Rakennuspartio on sekä uudisrakentamisen että erityisesti korjausrakentamisen vahva erikoisosaaja, yhteiskuntavastuullinen kehittäjä ja työllistäjä. Yrityksessä panostetaan työntekijöiden osaamiseen ja sen siirtymiseen vanhemmilta mestareilta nuoremmille työntekijöille. Oy Rakennuspartiolta palkintoa vastaanottamassa Juha Klami (vas.) ja Veli O. Klami. Palkintoa luovuttamassa Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen sekä Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Teppo Sainio. Kuva: Jorma Haapamäki

Kunniakirja Työmaasarjan työturvallisuuskilpailussa 2009

Kunniakirja 2

henkilok2

Kaakkois- Suomen työsuojelupiiri, Rakennusliitto Kaakkois-Suomi, Toimihenkilöunioni Kymi-Saimaa ja Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piiri palkitsivat Kaakkois-Suomen työsuojelukilpailussa 2009 menestyneistä yrityksistä yhden yrityssarjasta ja kolme työmaasarjasta kunniakirjoin.

Kilpailun tulokset perustuvat Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin tarkastajien tekemiin TR- mittauksiin ja arvioihin työntekijöiden asenteesta työturvallisuuteen, lisäksi tulokseen vaikuttavat todelliset tapaturmat.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpalkinto 2003

Oy Rakennuspartio vastaanottamassa Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen ympäristöpalkintoa vuonna 2003Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpalkinto myönnetään ympäristöasioissa Kaakkois-Suomen alueella ansioituneelle yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka on toiminut omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi.

Vuotta 2003 vietetään rakennusperinnön teemavuotena. Rakennusperinnön teemavuosi on osa valtioneuvoston 2001 hyväksymää rakennusperintöstrategiaa. Rakennettu ympäristö muodostaa kaksi kolmasosaa Suomen kansallisvarallisuudesta ja on siten keskeinen osa kulttuuriperin­töämme. Rakennusperinnön määrä lisääntyy koko ajan ja sitä kautta korjausrakentaminen. Rakennusperinnön hyvään hoitoon kuuluu kohteiden pitäminen käytössä, niiden oikea korjaaminen ja jatkuva kunnossapito. Oikea tieto ja asenteet ovat keskeisiä rakennusperinnön säilyttämisessä ja korjausrakentamisessa.

Oy Rakennuspartio on perustamisestaan lähtien suuntautunut korjausrakentamiseen, investoinut tieto-taidon lisäämiseen henkilökuntaansa kouluttamalla ja parantanut pitkäjänteisesti toiminta­tapoja rakentamissaan kohteissa. Tällä tavalla säästetään luonnonvaroja ja luodaan edellytykset kestävälle kehitykselle. Korjausrakentamisessa oikea tieto materiaaleista ja työtavoista on onnis­tuneen työn edellytys. Oy Rakennuspartion henkilöstö on sitoutunut ylläpitämään ammatti­taitoaan ja ympäristövastuullisia toimintamalleja. Tästä todisteena lukuisat kohteet kotimaassa ja ulko­­mailla.

Oy Rakennuspartion ja sen henkilöstön työ on ympäristöpalkinnon arvoinen.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus toivoo ympäristöpalkinnon kannustavan Oy Rakennuspartiota ja sen henkilöstöä yhä vastuullisempaan toimintaan rakennetun ympäristön puolesta. Samalla Kaakkois-Suomen ympäristökeskus toivoo, että Oy Rakennuspartio toimii jatkossakin hyvänä esimerkkinä alan muille toimijoille. Suuntautumalla korjausrakentamiseen voidaan turvata alan työpaikat ja ammattitaidon säilyminen Kaakkois-Suomessa.