Helsingin Töölön raitiovaunuvarikko, työnumero 1903

Rakennushanke käsittää

HKL:n Töölön raitiovaunuvarikon julkisivukorjauksia.

Kohde sijaitsee osoitteessa Eino Leinon katu 1-5, 00250 Helsinki. Töölön

raitiotiehallit on rakennettu 1913-1918 arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnitelmien

mukaan. Rakennuksen pohjoispääsää oleva sosiaalitilasiipi on rakennettu 1950-luvun

puolivälissä Rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus ja suojeltu

kaavamerkinnällä SR-1.

Rakennuttaja

Helsingin kaupungin liikennelaitos- liikelaitos (HKL) / Infrapalvelut


Käyttäjä

HKL


Vastaava mestari


Valmistuu