Mellunmäen Metroasema, työnumero 2201

Laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus.

Hankkeen yhteydessä uusitaan laiturikatoksen vesikaton ja

julkisivun sekä metrolaiturin ja laituritason odotustilojen lattioiden pintarakenteet,

samalla laiturikatoksen teräsrakenteet maalataan. Laituritasolla länsipään

odotustilassa uusitaan teräslasiseinät sekä itäpäässä tunneliosuuden

akustovaimennus.

asema on käytössä koko rakennusprojektin ajan.

Tilavuus

2700m²

11 000m³

Rakennuttaja

HKL-Liikennelaitos, infra ja kalusto


Käyttäjä

HKL-Liikennelaitos


Vastaava mestari

Jarmo Kuortti 046 923 7808


Valmistunut  2022