HUS Jorvin sairaala Oy, työnumero 1706

Turuntie 150, 02740 Espoo

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Jorvin sairaalan lyhythoitoisen kirurgian

leikkausyksikön rakentaminen käsittää muutostyöt Jorvin sairaalan nykyisen rakennuksen 2.

kerroksessa sekä 3. kerroksen IV-konehuoneen rakentamisen vanhan pienemmän IV-konehuoneen

tilalle. 1. kerroksessa tehdään lisäksi teknisten muutosten aiheuttamia muutostöitä ja alakattojen

avauksia sekä toteutetaan urakan ajaksi väliaikainen huonetila väliaikaiselle ilmanvaihtokonehuoneelle.

Lisäksi urakkaan kuuluu julkisivun uusiminen koko P3-rakennusosassa.Julkisivun sisäkuoren päällä

olevat rakennekerrokset puretaan. Vanhojen julkisivuelementtien lämmöneristeet uusitaan uusilla

lämmöneristeillä ja verhoillaan uudella tiililaattapintaisella teräselementtiverhouksella. Julkisivun

uusimisessa uusitaan olevat ikkunat niiden väliin jäävine umpiosineen.

Bruttoala 3113 brm²

Tilavuus 5400 m³

Rakennuttaja

HUS-Kiinteistöt Oy


Käyttäjä

HUS-Kiinteistöt Oy


Vastaava mestari

Heikki Lehtonen 0400 339 663


Valmistunut

2019